Här finns information om vilka servrar och portar som används för e-post.

Användarnamnet som ska skrivas in i e-postprogrammet är samma som din e-postadress, inklusive delen efter @-tecknet.

Inställningar för inkommande e-post
Om du använder POP heter servern mail.http403.se
Port 110 – utan eller med kryptering (brukar kallas för TLS eller STARTTLS i e-postprogrammen)
Port 995 – alltid krypterad (brukar kallas för SSL i e-postprogrammen)

Om du använder IMAP heter servern mail.http403.se
Port 143 – utan eller med kryptering (brukar kallas för TLS eller STARTTLS i e-postprogrammen)
Port 993 – alltid krypterad (brukar kallas för SSL i e-postprogrammen)

Inställningar för utgående e-post
Servern för utgående e-post heter mail.http403.se
Port 465 – alltid med krypterad (brukar kallas för SSL i e-postprogrammen)
Port 587 – utan eller med kryptering (kallas för TLS eller STARTTLS i e-postprogrammen)

Vi rekommenderar att man alltid använder kryptering i e-postprogrammet. Detta för att förhindra att någon annan avlyssnar din e-posttrafikeller får tag på ditt lösenord.